Karatedo MAC Official Site
FULL CONTACT KARATE-DO MAC Do Challenge ForYourself
イメージ(小学生)
イメージ(中学生)
> Home >What is Karatedo-MAC >Philosophy>Organization >International section >Japanes

Organization

MAC Karate Executives
President: Masahiko Watanabe (Head dojo)
Vice-President: Yoshiki Ishijima (Mitaka, Tokyo and West Saitama branches)

Branch Chiefs
Satoru Yoshihara (Ibaragi branch chief)
Takahiro Yamaguchi (Saitama central and East Kawagoe branches)
Takahito Maruko (Nara branch)
Gensho Takase (Komaki, Aichi branch)
Keiji Kurihara (Edogawa, Tokyo branch and Chiba branch )
Ahmad Rahmani(Iran branch)

Officials
Takehiko Kagawa (Miyamaedaira dojo, Shonan Branch, Komazawa Univ.)
Koji Nishibukuoro (Head dojo , Nakayama dojo)
Daisuke Niwa (Nakamachidai dojo)

Ichiryu Ishida (Nagoya West dojo)
Kaname Yamaji (Kintetsu Yagi dojo, Tawara hon dojo)
Yoshihito Maruko (Sakurai dokokai, Kashiba dokokai)
Michihito Maruko (Nara dokokai)
Kojiro Sakae (Tenri dokokai)
Consultants
Koichi Tobe


Copyright:(C) 2008 KARATE-DO MAC All Rights Reserved.

Page Top ↑